• Huvudmeny

18.6.2018

Undersökning om hälsningar

Institutet för språk och folkminnen har en av Sveriges största folkminnessamlingar.

I våra arkiv finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets mitt fram till idag.

Folkminnesverksamheten har till uppgift att samla in, bevara, utforska och förmedla kunskap om folkminnen. Insamlingar sker i samband med olika forsknings- och dokumentationsprojekt. Genom att ställa frågor kring utvalda teman hoppas vi kunna inspirera människor från både stad och land, i olika åldrar och med olika bakgrund, att berätta och dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.

Nu har du möjlighet att svara på en enkät om hälsningsfraser och berätta för oss hur du gör rent kroppsligt och vilka ord du använder när du möter någon. Till frågeformuläret.

Uppdaterad 18 juni 2018