• Huvudmeny

21 maj 2018

Årets romska språkvårdsseminarium flyttas till hösten

Det årliga språkvårdsseminariet i romska som skulle ha ägt rum den 28–29 maj kommer att hållas den 12–13 september 2018.

Anledningen till att seminariet senareläggs är det intensiva arbetet med publikationen Romska skrivregler.

”Vi vill hinna bearbeta mer material så att vi kan presentera detta under seminariet i höst”, säger Baki Hasan som är språkvårdare i romska på Språkrådet.

Uppdaterad 21 maj 2018