• Huvudmeny

1 mars 2018

Liam enda nykomlingen på topplistan

Anna och Lars behåller förstaplatsen i listan över de vanligaste namnen i Sverige och för efternamnen är det Andersson och Johansson som toppar. Bland klättrarna syns Ella, Olivia, Mohamed och Ludvig.

I slutet av februari presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över namn i Sverige. Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Namnarkivet i Uppsala, har tittat närmare på namnstatistiken och berättar att det som väntat bara är små förändringar i topplistorna där olika stavningsvarianter räknas ihop. De fem vanligaste tilltalsnamnen för kvinnor är fortfarande Anna, Eva, Maria, Karin och Kristina. Mansnamnen i topp är Lars, Mikael, Anders, Johan och Erik.

”Där har Erik faktiskt puttat ner Per till sjätte plats. Inga nya kvinnonamn har kommit in på hundra-i-topp-listan. Liam är den enda nykomlingen på manssidan där Tony fått lämna”, säger Katharina Leibring.

Ella och Mohamed klättrar

Sett till vilka namn som klättrat eller rasat mest har Ella och Olivia klättrat sju respektive sex platser.

”De är ju båda populära småflicksnamn. Störst nedgång på kvinnosidan visar namnen Ann-Marie, Sonja och Inga, alla tre namn med många äldre bärare”.

Bland mansnamnen har Mohamed, tillsammans med Ludvig och Ali, fortsatt att klättra.

”Bakom denna uppgång ligger dels att namnen är populära babynamn, dels att många nykomna heter Mohamed och Ali. Vi ser en nedåtgående rörelse för namnen Arne och Bertil, som ju var populära under 1920- och 1930-talen.”

Andersson vanligaste efternamnet

Inte heller bland de vanligaste efternamnen ser vi några stora förändringar. Andersson, Johansson och Karlsson, tillsammans med ytterligare 13 –son-namn, ligger kvar i toppen. De följs av Lindberg på 17:e plats och därefter tre –son-namn till.

Sedan 1 juli 2017 är alla namn med fler än 2000 bärare, totalt ca 570 namn, fria att tas. Ser vi till antalet namnbärare har dock nästan alla av de mest populära efternamnen fått färre antal bärare.

”De enda namn bland de hundra vanligaste som ökat i faktiskt antal bärare är dels de ursprungligen arabiska namnen Mohamed, Ali, Ahmed och Hassan, dels de enstaviga svenska Lind, Falk och Ek. Varför just de tre korta namnen har ökat i antal och inte traditionellt sammansatta namn som Bergkvist och Hedlund skulle kräva en egen studie. Vi får nog vänta några år innan vi ser om och hur den nya namnlagens utökade möjligheter till namnval slår igenom i namntoppen”, säger Katharina Leibring.

Uppdaterad 01 mars 2018