• Huvudmeny

18 december 2017

Hälsningar from Amerikat

1851–1930 emigrerade runt 1,2 miljoner svenskar till Amerika. Det svenska språket följde med över Atlanten och levde vidare i amerikasvenskan och i namn på kartan. I den nya utställningen Hälsningar from Amerikat fördjupar vi oss i utvandrarna och deras språk.

Emigranten Olof Olsson från Nerikes Kil med familj i Rush City, Minnesota, år 1887. Foto: Nordiska museet

Svenskamerikaner och amerikasvenskar i samlingarna

I institutets svenskamerikanska samlingar finns en omfattande dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur. Till exempel finns mer än 850 inspelade intervjuer där människor som utvandrat eller deras barn berättar om sina liv och minnen. Inspelningarna gjordes under institutets tre olika inspelningsresor till USA på 1960-talet. Särskilt intresserade var man av att dokumentera den så kallade amerikasvenskan, alltså den varietet av svenska som utvecklades bland de svenska immigranterna i Amerika och Kanada.

Webbutställning om amerikasvenskan

I webbutställningen Hälsningar from Amerikat får du träffa några av svenskättlingarna som intervjuades på 1960-talet. I olika ljudklipp kan du höra hur deras svenska låter, och vi fördjupar oss i amerikasvenskan förr och nu. Vi tittar också närmare på emigrationens historia och hur den svenska utvandringen lämnat spår i amerikanska ortnamn.

Gå till webbutställningen:

Uppdaterad 19 december 2017