• Huvudmeny

25 oktober 2017

Nytt nummer av Kieliviesti

Årets tredje Kieliviesti erbjuder mångsidig läsning om språk.

I huvudartikeln, med illustration av konstnären Markku Huovila, berättar Jaana Kolu om sin doktorsavhandling. Hon har forskat i hur flerspråkiga barn utnyttjar sina språkresurser i Haparanda, Stockholm och Helsingfors.

Dessutom har Sari Keskimaa skrivit en artikel om Kalle Päätalos romaner som språkbiografi. Det finns även artiklar om språkvård, språkpolitik och en kort fågelordlista.

Ett stående inslag är tio nyord i finskan som Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors har sammanställt.

Tidskriften har också en meänkielidel. I det här numret är skribenterna Inga-Britt Uusitalo och Lars Lampinen.

Några av artiklarna är fritt tillgängliga på myndighetens webbplats (på finska). Vi publicerar också en svenskspråkig sammanställning av innehållet.

Uppdaterad 30 oktober 2017