• Huvudmeny

27 september 2017

Två nya svensk-romska ordlistor från Språkrådet

Nu släpps språkrådets svensk-romska skolordlista på ytterligare två dialekter (lovari samt kelderash). Sedan tidigare finns ordlistan även på arli.

Trots att romska har talats i Sverige i århundraden har språkvården endast funnits sedan 2007. Genom Språkrådets svensk-romska skolordlista fortsätter vi att utveckla den romska språkvårdens terminologiska arbete.

Syftet med skolordlistan är att underlätta för den romska befolkningen i Sverige att utveckla en aktiv tvåspråkighet och vara stöd föt exempelvis lärare, förskollärare, tolkar, översättare, journalister och informatiörer i landet som har till uppgift att informera om skolutbildningen i Sverige. Ordlistan som sedan tidigare funnits på dialekten arli, släpps nu på dialekterna lovari och kelderasch.

"Det är vår förhoppning att ordlistan även ska underlätta vardagen i skolor och förskolor för elever och dess föräldrar", skriver Språkrådets Baki Hasan, redaktör för boken, i ordlistans förord.

Språkrådets svensk-romska skolordlista (lovari)

Språkrådets svensk-romska skolordlista (kelderasch)

Läs mer

Språkrådets svensk-
romska skolordlista:

 

Lovari


Kelderasch

  

Arli

 

Minoritetsspråk:

 

Romska

 

Romska:

Ordlistor på webben

 

Uppdaterad 27 september 2017