• Huvudmeny

3 juli 2017

Nu gäller den nya namnlagen — institutets Katharina Leibring svarar på frågor

Den 1 juli trädde en ny personnamnslag i kraft. Den nya lagen innebär många förändringar bland annat gällande byte av för- och efternamn.

Batman, Skogsmus och Belsebub – att någon byter till ett unikt eller oväntat namn är en återkommande nyhet i svenska medier. Kommer vi i framtiden att få se fler eller färre rubriker med originella namn, i och med den nya personnamnslagen? Katharina Leibring, namnforskare på institutet, svarar på frågor om den nya lagen.

Varför kommer den här lagen just nu?

Det ligger flera års arbete och diskussioner bakom den nya lagen. I den utredning som institutet deltog i visades att det dels fanns ett missnöje med hur den tidigare lagen fungerade i dagens samhälle, dels att lagtexten och tillämpningen inte längre stämde överens. Ett förslag till ny lag lades fram 2013 och därefter har många fått säga vad de tycker. Lagtexten har arbetats om flera gånger och den godkändes av riksdagen 2016. Eftersom Skatteverket nu blir ensam myndighet som hanterar personnamnfrågor och har behövt skapa nya rutiner har det dröjt ett drygt halvår innan lagen börjat gälla.

En nyhet är att vem som vill får ta ett efternamn som har fler än 2000 bärare. Kommer det att innebära att vi får färre nybildade efternamn?

Det är svårt att förutspå. För vissa kan det vara mer attraktivt att ta ett vanligt efternamn – i dag finns det cirka 530 stycken att välja på. Andra, däremot, kan vilja visa att man börjat ett nytt liv eller startat en ny familj och då vill man kanske hellre ta ett nybildat unikt efternamn. Enligt den nya lagen kan nybildade namn utsättas för en språklig granskning och det kan bli så att de mest aparta namnförslagen inte längre kommer att godkännas.

I den nya lagen står det att mellannamnen fasas ut. Vad innebär det?

Det betyder att du inte längre kommer att kunna ta det efternamnsliknande namn som många idag har mellan förnamnen och efternamnet och som oftast är antingen din makes efternamn eller någon av dina föräldrars. Till skillnad mot efternamnet är mellannamnet inte ärftligt. Det blir istället tillåtet med dubbla efternamn, alltså två efternamn med samma status. Du kan bära dem med eller utan bindestreck men namnen ska alltid vara i samma följd. Fler än två efternamn är inte tillåtet så om två personer med dubbelt efternamn får barn måste de välja vilket eller vilka efternamn de vill föra vidare till barnet.

Hur tror du att den nya namnlagen kommer att påverka namnskicket i Sverige framöver?

Eftersom det nu blir lättare att byta namn flera gånger kommer vi säkert att få se fler byten eller tillägg av förnamn. Det kan också bli så att det kommer att bli större spridning på efternamnen inom en familj – syskon kan ges olika efternamn enligt den nya lagen och det blir också lättare att ge namn som slutar på –son eller –dotter. Beträffande efternamnen kan det bli så att om fler tar dubbla efternamn kanske det blir färre som bildar helt nya namn. Å andra sidan har vi i Sverige en lång tradition av att byta efternamn och den kanske håller i sig. Det blir många intressanta uppgifter för namnforskarna att undersöka.

Uppdaterad 07 juli 2017