• Huvudmeny

Finlandssvenskar kan bli ny nationell minoritet

Riksdagen beslutade den 3 maj att godkänna konstitutionsutskottets förslag om att få finlandssvenskar erkända som nationell minoritet. Regeringen ska nu ta ställning i frågan. Beslutet togs efter att Konstitutionsutskottet (KU) framlagt ett betänkande om minoritetsfrågor.

I ett betänkande som lades fram den 21 april gör KU bedömningen att finlandssvenskars status och möjlighet att erkännas som nationell minoritet ska utredas. Senast 2015 sa regeringen nej till att göra finlandssvenskarna till nationell minoritet, men nu ska alltså regeringen på nytt ta ställning i frågan.

Enligt de två motioner som lämnats in (från Centerpartiet respektive Moderaterna) beror den tidigare bedömningen att inte inkludera finlandssvenskar bland nationella minoriteter på att finlandssvenskar talar samma språk som majoriteten i Sverige, dvs. svenska. Men enligt Europarådets ramkonvention är förekomsten av ett eget språk inte ett kriterium för att klassificeras som nationell minoritet, enligt motionärerna.

KU har under våren tagit ställning till en rad motioner som rör minoritetspolitiska frågor, och dessa har nu förts samman i ett betänkande. Andra motioner som utskottet har tagit ställning till, men avslagit, är bland annat begäran om en prövning av älvdalskan som nationellt minoritetsspråk och en utökning av regeringens antiziganistiska arbete.

Uppdaterad 16 maj 2017