• Huvudmeny

4 maj 2017

”Jiddisch har fått höjd status”

Hur ser framtiden ut för jiddisch? Det diskuteras i en artikel på minoritet.se och institutets Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, är en av de som uttalar sig i frågan.

För många har hebreiska en högre och mera självskriven status men samtidigt fyller jiddisch en viktig funktion som identitetsskapande språk. Det lyfts fram i en artikel på webbplatsen minoritet.se. Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch på Språkrådet, är en av de som intervjuas om framtiden för jiddisch och han säger att språket har fått en högre status på senare år.

”Jiddisch som språk har fått en höjd status genom minoritetslagstiftningen, vilket bland annat visat sig genom att man inrättat en universitetsutbildning i ämnet. Flera äldre talare uppger att de känner mera stolthet över jiddisch. Möjligheterna för kulturföreningar att söka statliga medel har klart förbättrats.”

Läs hela artikeln

Minoritet.se: Delade åsikter om framtiden för jiddischlänk till annan webbplats (3 maj 2017)

Läs mer

Minoritetsspråk: Jiddisch

För dig i skolan: Nationella minoritetsspråk - jiddisch

Nyhet: "Jiddisch far alle" om språkvård (14 mars 2017)

Uppdaterad 04 maj 2017