• Huvudmeny

28.04.2017

Nytt nummer av Kieliviesti

Årets första Kieliviesti har djurnamn som tema. Artiklarna är på finska och meänkieli och det finns en svenskspråkig sammanfattning av innehållet.

I huvudartikeln, med illustration av konstnären Markku Huovila, berättar finska Almanacksbyråns chef Minna Saarelma-Paukkala om namnsdagskalendrar för hundar, katter och hästar. Katharina Leibring, namnvårdare på Institutet för språk och folkminnen, skriver om svenska djurnamn.

Ett stående inslag är tio nyord i finskan, som Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors har sammanställt.

Tidskriften har också en meänkielidel. Meänkieliredaktören Inga-Britt Uusitalo diskuterar den här gången olika djurläten på meänkieli.

Några av artiklarna är fritt tillgängliga på myndighetens webbplats. Vi publicerar också en svenskspråkig sammanställning av innehållet.

Uppdaterad 04 maj 2017