• Huvudmeny

24 april 2017

Glöm inte att anmäla dig till Språkrådsdagen!

På onsdag, 26 april, är sista chansen att anmäla sig till Språkrådsdagen den 11 maj.

Bilder från språkrådsdagen 2016

Språkrådet ordnar varje år en intressant, inspirerande och nyttig heldagskonferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av språk.

I år hålls konferensen torsdagen den 11 maj och temat för dagen vårdspråk och språkvård.

Ur programmet:

  • Anna Wallberg Gustafsson, Lunds universitet, om metaforanvändning i palliativ cancervård
  • Theres Bellander, Stockholms universitet, om utbyte av hälsoinformation i bloggar och diskussionsforum
  • Per Karlströmer, Kapi, om vård- och hälsoinformation till nyanlända
  • Mia Kvist, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms universitet och SLS språkkommitté, om språk och begriplighet i patientjournaler
  • Åsa Holmér, TNC och SLS språkkommitté, om medicinsk språkvård
  • Riina Heikkilä och Henna Leskelä, Språkrådet, om vårdfinska i Sverige
  • Ola Karlsson, Språkrådet och SLS språkkommitté, om medicinrelaterade frågor i nya Svenska skrivregler.

Dessutom delas årets stora språkvårdspriser ut:

  • Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt myndighetsspråk
  • Minoritetsspråkspriset för främjandet och skyddandet av minoritetsspråken i Sverige
  • Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning.

Konferensen hålls i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler i centrala Stockholm.

Fullständigt program och anmälningsformulär.

Välkommen med din anmälan senast onsdag 26 april!

Uppdaterad 24 april 2017