• Huvudmeny

11 april 2017

Språkliga rättigheter

Radioprogrammet Förmiddag i P4 Gävleborg bjöd på torsdagen in Språkrådets utredare Jennie Spetz för att prata om språkliga rättigheter och språklagstiftning.

Torsdagen den 6 april rapporterade Sveriges Radio P4 Gävleborg om hur socialtjänsten i Sandviken förbjudit föräldrarna till en tvångsomhändertagen flicka att tala med sin dotter på modersmålet kurdiska. Allt umgänge med dottern ska ske på svenska, något som enligt föräldrarna själva begränsar möjligheterna att förklara och prata om situationen med dottern. Radioprogrammet Förmiddag i P4 Gävleborg ringde upp Språkrådets utredare Jennie Spetz och frågade om språklagen och rätten till sitt eget språk.

"Förbjuda någon att tala sitt eget språk får man inte göra", säger Jennie. "Att få uttrycka sig på sitt eget språk, privat och offentligt, är en del av de mänskliga rättigheterna. [...] När en individ har kontakt med myndigheter så har den inte alltid rätt att använda sitt språk, men man har alltid rätt göra sig förstådd och förstå på ett språk som man behärskar."

Språklagen (SFS 2009:600) är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte innehåller detaljer om hur rättsfall ska hanteras, utan principer som ska fungera vägledande för språkanvändningen i offentlig sektor.. I språklagen framgår att myndigheter som huvudregel ska använda sig av svenska, men att det finns undantag. Utöver språklagen finns också förvaltningslagen (SFS 1986:223) där myndigheternas bemötande av enskilda styrs. I den lagen står det att myndigheten, vid behov, ska anlita tolk eller översättare.

Det är alltså myndigheterna själva som från fall till fall får avgöra om det finns behov av en tolk. Fallet har nu tagits vidare till förvaltningsrätten som ska avgöra om myndighetens behovsbedömning och agerande i frågan varit i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Lyssna på inslaget

Läs mer

Språkpolitik:

Institutet om språklagen


Språkpolitik hos Språkrådet

Frågelådan: Frågor och svar om språklagen

Länkar

Svensk författningssamling: Förvaltningslagen (1986:223)länk till annan webbplats

Svensk författningssamling: Språklagen (2009:600)

Uppdaterad 11 april 2017