• Huvudmeny

5 april 2017

Stora finsk-svenska ordboken finns nu på nätet

Nätordboken har nästan 100 000 uppslagsord.

Stora finsk-svenska ordboken finns nu fritt tillgänglig på nätet. Ordboken innehåller ca 96 800 uppslagsord, av vilka 1 300 har lagts till efter att den andra upplagan publicerades 2004. Den nu publicerade ordboken är en utvecklingsversion där nya artiklar kommer att publiceras vid jämna mellanrum under åren 2017–2019. De nya uppslagsorden kommer att hämtas främst från den finska enspråkiga ordboken Kielitoimiston sanakirja som även den finns fritt tillgänglig på nätet.

Stora finsk-svenska ordboken gavs ursprungligen ut av Institutet för de inhemska språken i samarbete med bokförlaget WSOY. Den tryckta versionen har varit slutsåld länge men fram till hösten 2016 tillhandahölls en avgiftsbelagd webbversion av förlaget Talentum.

Den nya webbutgåvan är resultatet av ett samarbete mellan Institutet för de inhemska språken och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Språkinstitutet står för uppdateringen av innehållet och Göteborgs universitet för språkteknologin.

Det går att söka i ordboken både från finska till svenska och från svenska till finska.

Länkar

Stora finsk-svenska ordbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kielitoimiston sanakirjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 06 april 2017