• Huvudmeny

4 april 2017

Stort intresse för bidrag till de nationella minoritetsspråken

Institutet har nu fördelat 3,5 miljoner kronor till 31 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Sommarläger, teaterprojekt och språkbad är några av aktiviteterna som får bidrag.

Institutet för språk och folkminnen fördelar varje år ett statsbidrag som har till syfte att ge de nationella minoriteterna bättre förutsättningar att använda sina nationella minoritetsspråk, det vill säga samtliga varieteter av finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. För 2017 fördelades 3,5 miljoner kronor till 31 olika projekt.

”Det har varit ett väldigt stort intresse för bidragen, det finns en stark vilja att se till att de nationella språken används och förs vidare. I år ändrade vi slutdatumet för ansökningsdagen till den 20 januari för att kunna dela ut bidragen tidigare på året. Trots det fick vi 57 godkända ansökningar. Vi kunde tyvärr inte ge bidrag till alla projekt som sökte, och har därför särskilt fokuserat på projekt som vänder sig till barn och unga”, säger Anna Gezelius som är samordnare för minoritetsspråk på Språkrådet.

Bland de 31 projekt som beviljats bidrag finns till exempel språkbad och språkkurser, skrivarstugor, sommarläger, föräldraträffar och teaterprojekt. Alla nationella minoritetsspråk finns representerade och flera av projekten riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk.

Anna Gezelius berättar att institutet kommer att följa upp och uppmärksamma de olika projekten för att hitta och sprida kunskap om goda exempel.

Beviljade bidrag

På sidan Beviljade bidrag 2017 hittar du en lista med de projekt som har fått bidrag i år.

Läs mer

På vår webbplats hittar du mer information om de nationella minoritetsspråken:

För barn och unga

Under rubriken För dig i skolan hittar du information som riktar sig till barn och unga:

Uppdaterad 04 april 2017