• Huvudmeny

28 mars 2017

Pengar till projekt om matkulturarv

Som en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur går det nu att söka medel till projekt som handlar matkulturarv och traditionell småskalig livsmedelsframställning.

Jordbruksverket utlyser fem miljoner kronor för investeringar i projekt som ska främja matkulturarv och traditionell småskalig livsmedelsframställning. Sista ansökningsdag är den 1 september 2017 och mer information finns på Jordbruksverkets hemsida:

Utlysningen sker inom ramarna för regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där Institutet för språk och folkminnen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget arbetar för att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur.

Uppdaterad 28 mars 2017