• Huvudmeny

24 mars 2017

”Språklagen gäller alla”

Språklagen bör kompletteras med en bestämmelse om rätten till alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK). Det säger Svenska Downföreningen i ett pressmeddelande som skickades ut i samband med årets Rocka dina sockar.

I ett pressmeddelandelänk till annan webbplats som skickades ut i samband med årets Rocka dina sockar den 21 mars efterlyser företrädare för en rad intresseföreningar, bland dem Svenska Downföreningen, konkreta förslag på hur barn med behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) ska få det stöd de behöver.

Krav om kompletterad språklag

Föreningarna kräver bland annat att språklagen ska kompletteras med en bestämmelse om rätten till AKK. Jennie Spetz, utredare på Språkrådet, menar att språklagens bestämmelse om att myndigheterna ska ”ge tillgång till språk” gäller alla, också till de med särskilda kommunikationsbehov.

”Språklagen är utformad som en ramlag och ska fungera som ett riktmärke och vägledande princip för myndigheter och kommuner i deras arbete. Det kan därför vara svårt att skriva in alltför preciserade skyldigheter i språklagen. Men det är viktigt att understryka att det allmännas skyldighet att ’ge tillgång till språk’ i högsta grad också gäller i relation till personer med särskilda behov”, säger hon.

Andra krav som föreningarna lyfter är att förskolan och skolan ska få ett tydligare uppdrag för att kunna sätta in språkutvecklande stöd så tidigt som möjligt. Specialister i form av logopeder och arbetsterapeuter behöver dessutom finnas på plats inom elevhälsovården, menar man.

Rocka dina sockar

Den 21 mars, på internationella Downs syndromdagen, firades Rocka dina sockar, vilket innebar att många kom till sina arbetsplatser, förskolor och skolor med olikfärgade sockor. Manifestationen har blivit populär de senaste åren och genomförs för att hylla mångfald i samhället och alla människors lika värde och rättigheter. Initiativet ”Rock Your Socks” kommer ursprungligen från USA. I Sverige kom genombrottet på sociala medier 2014 efter att Svenska Downföreningen initierat kampanjen “Rocka dina sockar”.länk till annan webbplats

Uppdaterad 24 mars 2017