• Huvudmeny

17 mars 2017

Från tomtar och troll till mördarclowner och rymdvarelser

I ett öppet föredrag som hålls tisdagen den 21 mars presenteras en mängd olika väsen från folktron – från äldre sägner och från dagens populärkultur.

Från tomtar och troll till mördarclowner och rymdvarelser

Dagens Sverige har kallats för världens mest sekulariserade land, men det innebär inte att trosföreställningar och tankar om det övernaturliga försvunnit. I föredraget, som hålls av forskningsarkivarien Tommy Kuusela, presenteras en översikt av olika väsen, från vikingatid till dagens samhälle, med exempel och tyngdpunkt på sådana väsen som beskrivs i våra folkminnesarkiv.

"Alla dessa väsen kommer att placeras in i ett sammanhang. Vad symboliserar de? Varför är de populära idag, har de förändrats och kan dessa berättelser hjälpa oss att förstå människan?", säger Tommy Kuusela som är forskningsarkivarie på institutets avdelning Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Även frågor om ryktesspridning, spökerier och andra typer av övernaturliga väsen som förekommer i dagens samhälle kommer att behandlas.

"Något som är unikt med det här föredraget är att vi kommer att få höra ett par gamla ljudinspelningar. Sägner är ju menade att berättas muntligt och att då få möjligheten att höra hur det berättas om dessa väsen är fantastiskt", säger Tommy Kuusela.

Välkommen!

Föredraget är öppet för alla. Fri entré.

Plats

Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, i föreläsningssalen på plan 3.

Tid

Tisdagen den 21 mars kl. 18.00.

Uppdaterad 23 mars 2017