• Huvudmeny

1 mars 2017

Oftsynta klavertrump i egokratin

Vi tackar alla som det senaste året skickat in förslag på nya ord till oss. Några av bidragen framgår av rubriken ovan.

Under ”Inskickade nyord” på vår webb finns ett litet urval av nyordsbildningar som allmänheten skickar in till oss. I regel handlar det inte om bidrag till vår årliga nyordslista utan om roliga eller praktiska ord som någon själv kommit på och skickat in. Här presenterar vi några favoriter från 2016, och ett par nya från 2017:

  • durka (eller durkla): använda durkslag
  • egokrati: beteckning för Trumps ledarskap
  • freefi: fritt wifi
  • klavertrump: (ännu ett) klavertramp av Trump
  • oftsynt: något som syns ofta (jämför sällsynt)
  • rullist: person som tar sig fram med rullstol i trafiken
  • råkelse: något inträffat som inte var meningen att hända
  • smittig: vara smittbärande
  • vätt (eller tätt): otörtsig (jämför mätt).

Vi tackar alla dem som bidragit med ord, både dem som skickat in tips om nyord i medierna och dem som bidragit med egna ordbildningar. Fortsätt gärna att skicka in ord till oss på nyord@sprakochfolkminnen.se.

Läs mer

Uppdaterad 01 mars 2017