• Huvudmeny

16 februari 2017

Utredning om undervisning i nationella minoritetsspråk

Professor Jarmo Lainio utnämnts som utredare.

Precis före jul presenterade regeringen kommittédirektivet Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Av direktivet framgår bland annat att Europarådet vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för bristerna i undervisningen i minoritetsspråken och i den tvåspråkiga undervisningen.

Regeringen utnämnde den 14 februari Jarmo Lainio som utredare för förbättrade möjligheter att undervisa i de nationella minoritetsspråken i Sverige. Han är minoritetsspråksexpert och arbetar som professor i finska vid Stockholms universitet. Han är också Sveriges representant och vice ordförande i Europarådets expertkommitté för Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk, som bland annat övervakar hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt det internationella avtalet om minoritetsspråken.

Som regeringens utredare ska Jarmo Lainio bland annat kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka tillgången till undervisning i nationella minoritetsspråk och till tvåspråkig undervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Han ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2017.

Uppdaterad 17 februari 2017