• Huvudmeny

7 februari 2017

Från Adamsgård till Övre Bäck

Kräkånger, Drakaberget, Hakabrännan, Gumhamn, Lugnet och Månen. Den senaste delen av Övre Norrlands ortnamn handlar om bebyggelsenamnen i Skellefteå kommuns södra del.

I boken "Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar, Skellefeå kommun" av Ulf Lundström ges tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodställen och fiskelägen. Tolkningen av namnen bygger främst på äldre skriftformer och uttalsformer i institutets namnsamlingar. Artiklarna är illustrerade med kartor och fotografier som belyser namnförklaringarna.

Uppdaterad 08 februari 2017