• Huvudmeny

3 februari 2017

Nytt läromedel om nyord

Hur bildas nya ord och vad säger nyorden om det samhälle vi lever i? Det är frågor som tas upp i det nya webbläromedlet om nyord som riktar sig till elever i gymnasiet.

Det webbaserade läromedlet Nyord för dig i skolan vänder sig till elever som läser någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3. Till varje kurs finns olika uppgifter, diskussionsfrågor och redovisningsförslag med koppling till nyord och nyordslistan och tanken är att lärare ska kunna använda materialet i sin undervisning.

"Läromedlet är uppdelat på tre kurser, men det går att arbeta med det på olika sätt. Man kan hoppa mellan delarna och plocka upp uppgifter för någon enstaka lektion, eller arbeta med nyord som ett större tema och gå igenom alla uppgifter för en viss kurs. Det passar också bra att samarbeta med samhällskunskapen i en del frågor."

Anpassat till läroplanen

Det säger Sunna Nygård, språkvårdare i svenska på Språkrådet, som har tagit fram läromedlet tillsammans med Kristina Burman som är gymnasielärare i svenska.

"Vi ville arbeta tillsammans med svensklärare för att kunna anpassa läromedlet till läroplanen. Det finns mycket i läroplanen för gymnasiets svenskämne som går att koppla till hur man kan arbeta med nyorden", berättar Sunna Nygård.

Nyord är tacksamma att arbeta med

Uppgifterna i läromedlet handlar dels om språkets struktur och grammatik, dels om språkets funktion i samhället.

"Nyorden är väldigt tacksamma att arbeta med i pedagogiska sammanhang. Det handlar om de stora frågorna om språk, makt och identitet, vem som bestämmer över språket och hur man påverkar språket genom att använda eller inte använda vissa ord. Nyorden lär oss också mycket om språksystemet – hur vi bildar nya ord och vad det finns för mönster för ordbildning", säger Sunna Nygård.

Gå till läromedlet

Läs mer

Mer för dig i skolan

Uppdaterad 13 februari 2017