• Huvudmeny

13 februari 2017

Hej då, julen!

Nu är glada julen slut och julegranen kastas ut. På olika platser i Sverige firas tjugondag Knut med julgransplundringar eller festliga utklädningsupptåg.

maskeradklädda människor föreställande huvudrollerna i tv-programmet solsidan

Knutsmasso i Gimo 2013.

I äldre tid var trettondagen slutdatum för julfirandet men på 1600-talet flyttades julens slut fram till tjugondagen den 13 januari. Helgonet Knuts dag markerar slutet på julens många högtidsdagar och i det gamla bondesamhället ställde man till med knutfestligheter innan nästa långa arbetsperiod tog vid (oxveckorna). Det var vanligt med festliga utklädningsupptåg och det är en tradition som lever kvar på flera håll i landet. Ett exempel är de uppländska bruksorterna Gimo, Österbybruk och Östhammar där Knutsmasso är en stor högtid. Runt tjugondag Knut ordnas idag också ofta julgransplundringar.

Läs mer

Lästips

bokomslag

Marlene Hugoson, forskningsarkivarie på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala deltar med artikeln ”Midvinterupptåg. Knutsmassofirande i ett uppländskt brukssamhälle” i den nya boken Uppland (Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok, 2016)länk till annan webbplats som ges ut av Upplandsmuseet.

Uppdaterad 19 januari 2017