• Huvudmeny

11 januari 2017

En otursdrabbad vecka?

Om man ska lita på folktron är den andra veckan i januari en riktig otursvecka i år. Nu har vi både tykobrahedagar och fredag den trettonde i almanackan.

rostig skylt med nummer 13

I januari finns inte mindre än sju datum som ansetts vara särskilt otursdrabbade. Bondepraktikan listar 33 stycken sådana dagar under året, och de kallas för tykobrahedagar (ibland även förkastade dagar eller egyptiska dagar). Ska man tro Nordisk familjebok från sent 1800-tal ska den 11 januari vara ”värst förhexad” av dem alla. Dessutom följs den av ytterligare en tykobrahedag den 12 januari.

Som om inte det vore nog infaller årets första fredag den trettonde samma vecka, den 13 januari. Denna dag anses på flera håll i världen vara en extra otursdrabbad dag då man gör bäst i att undvika resor och viktiga sysslor. Vidskepligheten runt just kombinationen av veckodagen fredag och datumet tretton är en modern tradition men fredag och talet tretton var för sig är sedan lång tid tillbaka förknippade med otur och olycka.

Läs mer

I Händelser i almanackan kan du läsa mer om dessa otursdagar:

I projektet Vardagsmagi undersöks nutida skrock och vidskepelse som handlar om exempelvis tur och otur. Till exempel har det samlats in berättelser om föreställningar rörande A-brunnar och K-brunnar.

Uppdaterad 13 januari 2017