• Huvudmeny

13 januari 2017

Sök bidrag till insatser för minoritetsspråk!

Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 20 januari 2017.

Institutet för språk och folkminnen fördelar pengar till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Medel fördelas till projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket) i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Ansök senast 20 januari

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast den 20 januari 2017. Ansökan sker via en särskild blankett.

Läs mer och ansök på sidan Bidrag till minoritetsspråken

Uppdaterad 13 januari 2017