• Huvudmeny

19 december 2016

Aktuell forskning i nya numret av Klarspråk

Hur används myndigheternas värdegrunder och hur funkar syntolkning?

Nu har det kommit ett nytt nummer av Klarspråk, som har temat forskning.

Språkrådets forskningsledare Catharina Nyström Höög skriver om olika sätt att mäta texters begriplighet och hur nöjda läsarna är. Exempelvis kan man publicera parallella textversioner på webben.

Myndigheters värdegrundstexter riktar sig främst till interna läsare och förmedlar värderingar och beskriver önskvärda beteenden hos de anställda, skriver masterstudenten Carin Leibring Svedjedal.

Forskning om syntolkning avslöjar kopplingen mellan språk och tänkande och kan direkt tillämpas inom syntolkningen, skriver Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap.

Journalisten Emmy Rasper från radioprogrammet Språket i P1 skriver om nödvändigheten att välja och vinkla när man populariserar vetenskap.

Fyra nyexaminerade studenter berättar om sina uppsatser, om t.ex. programmet Valideratext och om hur sjukvårdens kallelser bör vara utformade.

Vi ger en inblick i arbetet bakom Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista. Hur väljs orden ut?

Dessutom tips om flera nya böcker och kommande klarspråkskonferenser och seminarier – och temat för Språkrådsdagen den 11 maj 2017.

Läs det nya numret av Klarspråk.

Uppdaterad 19 december 2016