• Huvudmeny

15 december 2016

Nyord i skolan

Nu smyglanserar vi första delen av ett webbaserat läromedel om nyord.

ordmoln

Läromedlet har tagits fram av Språkrådet och är avsett att användas i gymnasieskolans svenskundervisning. Det innehåller uppgifter och diskussionsfrågor kopplade till nyordslistan. Ett mer omfattande material lanseras
efter årsskiftet.

Årets nyordslista släpps den 27 december kl. 07.00.

Gå till Nyord i skolan

Läromedlet hittar du på sidan www.sprakochfolkminnen.se/nyordiskolan

Uppdaterad 26 december 2016