• Huvudmeny

25 november 2016

Heldagsseminarium om språk och integration

På tisdagen deltog Språkrådet i seminariet "Språk och integration – översättning och tolkning i samhällets tjänst". Seminariet går att se på Europahusets webbplats.

Europeiska kommissionens representation i Sverige, Terminologicentrum TNC och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet arrangerade i tisdags ett heldagsseminarium om språk och integration.

Ämnet behandlades ur olika synvinklar, med diskussioner om till exempel teknik, terminologi, tolkutbildning och kvalitetssäkring.

Språkrådet medverkade i terminologidiskussionen.

Seminariet kan ses på EU-kommissionen i Sveriges webbplatslänk till annan webbplats.

Presentationerna kommer senare att läggas ut på

https://ec.europa.eu/sweden/presentationer_20161122_svlänk till annan webbplats

Uppdaterad 25 november 2016