• Huvudmeny

3 november 2016

Välkommen till oss på Arkivens dag!

Den 12 november öppnar vi dörrarna till våra arkiv. Visning av samlingarna, föredrag och bokbord står på programmet.

hyllmetrar med arkivlådor

Lördagen den 12 november är det Arkivens dag och det kommer att uppmärksammas på Arkivcentrum i Uppsala (von Kraemers allé 19) där Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Landsarkivet, Upplands släktforskarförening, Arkiv Digital, Björklingebygdens släktforskarförening och Vaksala hembygdsförening håller öppet för besökare.

På programmet står bland annat föredrag, visningar av arkiven, utställningar och bokbord. Det är fri entré till både visningar och föredrag. Till visningarna är det begränsat antal platser och biljetter hämtas samma dag i Landsarkivets expedition.

Program Arkivens dag

Föredrag

10.15 Arkiv Digital visar nyheter och svarar på frågor. Lena Söderström, Arkiv Digital.

11.15 Från läger till lägenhet – om romska boplatser. Charlotte Hyltén-Cavallius, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

12.15 Bildvisning från det Vaksala som försvunnit. Carl Birger Sveidqvist

13.15 Flustret och Imperfectum – krogar och hus i studenternas Uppsala. Annette Torensjö, Namnarkivet i Uppsala

14.15 En kortfilm om Gränby centrum. Vaksala hembygdsförening

Visningar i arkiven

10.45–11.15 Bostäder och boställen i Landsarkivets kart- och ritningssamling

10.45–11.15 Dialektsamlingarna på Institutet för språk och folkminnen visas av dialektpedagog Lovisa Alvtörn (Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala)

13.45–14.15 Bostäder och boställen i Landsarkivets kart- och ritningssamling

13.45–14.15 Namnsamlingarna på Institutet för språk och folkminnen visas av förste forskningsarkivarie Katharina Leibring (Namnarkivet i Uppsala)

Uppdaterad 22 november 2016