• Huvudmeny

27 oktober 2016

Berätta om ditt namn!

Vad händer med namnet när man kommer till ett nytt land? I ett projekt som handlar om namn och flerspråkighet vill vi ha dina berättelser och tankar!

Insamlingen Nya svenskars namn ingår i projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon som handlar om namnens roll hos flerspråkiga personer. Tanken är att samla in erfarenheter, berättelser och tankar om personnamn och namnskick från människor som flyttat till Sverige.

”Det finns både en praktisk och en känslomässig dimension runt det här. Den praktiska kan handla om att ha ett namn på arabiska som sedan ska få stavning och uttal på svenska och hur det går till. Eller att man kommer från ett land med ett annat namnskick där det uppstår krockar med det svenska namnskicket”, berättar Maria Löfdahl, forskningsarkivarie på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, som arbetar med projektet.

Delta i insamlingen

Har du några tankar eller erfarenheter runt detta? Berätta för oss i webbfrågelistan Nya svenskars namn:

Frågelistan finns också på arabiska:

Uppdaterad 27 oktober 2016