• Huvudmeny

21 oktober 2016

”Svenskan är väldigt stark”

Svenska språkets utveckling genom tiderna. Det var temat när språkforskaren Erik Magnusson Petzell gästade radioprogrammet Förmiddag i P4 Göteborg.

Ett ämne som diskuterades i programmet var om svenskan i och med engelskans utbredning och den ökade globaliseringen är ett hotat språk. Enligt Erik Magnusson Petzell, akademiforskare på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, har det svenska språket en fortsatt stark ställning:

”Att svenskan skulle försvinna är inget man behöver oroa sig för, det går att mäta ett språks beständighet och svenskan är väldigt stark där. Det har varit andra skeden i Sveriges historia då språket har varit betydligt mer utsatt, till exempel med det tyska språkets inflytande på 1400-talet” säger han i programmet.

Andra frågor som lyftes var bakgrunden till ord och uttryck som okej och eller hur, ungdomars språk, språkpoliser och internets påverkan på språkutvecklingen. Erik Magnusson Petzell kommer att vara en återkommande gäst i Förmiddag i P4 Göteborg under hösten och lyssnarna kan skicka in egna frågor som tas upp i programmet.

Lyssna på inslaget

Uppdaterad 25 oktober 2016