• Huvudmeny

17 oktober 2016

Rapport om nationella minoriteters rättigheter

En ny rapport om Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner till skydd för de nationella minoriteternas rättigheter har lagts fram av Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingarnas Riksförbund.

Rapporten innehåller en genomgång av den minoritetspolitiska utvecklingen under de senaste åren. Bland framstegen lyfter man fram den modell som lanserades i och med minoritetsreformen 2010. Modellen innebär att kommuner frivilligt kan ansluta sig till ett förvaltningsområde för finska, meänkieli och/eller samiska. Ett förvaltningsområde är ett visst geografiskt område inom vilket ett eller flera minoritetsgrupper har särskilt starka kulturella och språkliga rättigheter.

Rapportens fokus ligger dock på de områden inom vilka man menar att den svenska minoritetspolitiken inte klarat att leva upp till minoritetskonventionernas förpliktelser. Man skriver bland annat att många kommuner är för passiva i sina insatser för språken. Ett annat problem är, enligt rapportförfattarna, att det råder brist på samordning och uppföljning av de åtgärder som genomförs. Konsekvensen blir att det är omöjligt att veta om åtgärderna verkligen stärker språken och ökar antalet talare.

Rapporten lämnades till den internationella granskningskommitté som bevakar Sveriges efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner, i samband med att kommittén var på besök i Sverige onsdagen den 5 oktober. Rapportförfattare är Kaisa Syrjänen Schaal, chef för Enheten för flerspråkighet i Svenska kyrkan och Leena Huss, professor emerita vid Uppsala universitet.

Läs rapporten Lost MomentumPDF (pdf, 1.2 MB) (på engelska).

Uppdaterad 25 oktober 2016