• Huvudmeny

26 september 2016

Svenska från olika håll

På vilket sätt pratar en person från Gävle annorlunda än en person från Lund? Får man heta vad man vill och vad menas med ett nationellt minoritetsspråk? Det är frågor som tas upp i det nya webbläromedlet ”Svenska från olika håll”.

ordmoln med svenska dialektord

Svenska dialekter är en av delarna i webbläromedlet Svenska från olika håll.

Webbläromedel om svenska språket

Svenska från olika håll är ett webbaserat läromedel som handlar om språklig variation. Det finns avsnitt om svenska dialekter, ortnamn och personnamn, minoritetsspråk i Sverige och stil och stilnivåer på texter. Till de olika avsnitten finns diskussionsfrågor.

”Variation i svenska är något som ingår i ämnet svenska som andraspråk, men det har inte funnits så mycket material att använda i undervisningen. Vi har märkt att det är väldigt efterfrågat bland lärarna”, berättar Lovisa Alvtörn som är dialektpedagog på Dialekt-och folkminnesarkivet i Uppsala.

Fokus på svenska som andraspråk

Materialet kan användas i hela svenskämnet, men fokuserar på svenska som andraspråk och är särskilt anpassat för elever som läser sfi (svenska för invandrare).

”Tanken är att förklara olika frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Om man flyttat hit från ett annat land är det inte självklart hur man skriver en adress eller hur det går till med namngivning”, säger Lovisa Alvtörn.

Nyinspelning av dialekter

Det största avsnittet handlar om svenska dialekter. I läromedlet finns information om de olika dialektområdena i Sverige och till varje område finns ordlistor, exempel på kändisar som pratar dialekten och flera ljudprov.

”Det är en viktig del i att lära sig svenska. Har man bara läst standardsvenska kan det bli svårt att förstå människor som pratar olika typer av dialekter”.

Till läromedlet har dialektverksamheten gjort en omfattande nyinspelning med dialektprov som ska passa målgruppen.

”Det ska vara exempel på dialekter som eleverna kommer att höra i sin omgivning och därför ska de vara nutida. Vi har också fokuserat på vanligt förekommande uttal, ord och uttryck och dialekter som pratas i städer”.

Gå till läromedlet

Svenska från olika håll - läromedel i svenska som andraspråk

Läs mer

Uppdaterad 30 september 2016