• Huvudmeny

14 september 2016

Symposium om språkforskning

Torsdagen den 24 november ordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen.

På programmet finns föreläsningar med personer som på olika sätt banar ny väg inom sina forskningsområden. Symposiet äger rum på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg och vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Tid: 24 november kl. 9–17

Plats: Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet, Vallgatan 22, Göteborg

Anmälan

Deltagande kostar 350 kronor plus moms, lunch och fika ingår (ange önskan om specialkost i anmälan). Anmälan sker via e-post till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se senast den 30 oktober, du får bekräftelse samt instruktioner för betalning i retur.

Kontakt

Jenny Nilsson

Telefon: 031-10 75 34

E-post: jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se

Preliminärt program

9 Introduktion

9.15–10.15 Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: "Sjung som du talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik."

10.15–10.30 Kaffe

10.30–11.30 Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: "Nya vägar till Rökstenen. Ett exempel på socialsemiotisk analys av text och rumslighet."

11.30–12.30 Åsa Abelin, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet: "Onomatopoetiska och ljudsymboliska ord i äldre svenska dialekter."

12.30–13.30 Lunch

13.40–14.40 Gustav Bockgård, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola: "Interaktionell dialektologi".

14.40–15.40 Emilia Aldrin, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad: "Digitalt tilltal och ungdomars välmående. Beskrivning av ett nystartat projekt".

15.40–15.50 Kaffe

15.50–16.50 Johan Järlehed och Tove Rosendal, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet: "Visuell flerspråkighet i Olivedal och Gamlestan".

16.50–17 Avslutning

Uppdaterad 19 september 2016