• Huvudmeny

14 april 2016

Bidrag till de nationella minoritetsspråken

Institutet har nu fördelat 3,5 miljoner kronor till 33 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Institutet för språk och folkminnen fördelar varje år ett statsbidrag som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att använda sitt nationella minoritetsspråk. Bidrag lämnas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och till insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Beviljade bidrag 2016

2016 finns 3,5 miljoner kronor att fördela och de har gått till 33 olika projekt.

Länk

Här kan du se alla projekt som beviljats bidrag i år (sorterade i bokstavsordning efter projektnamn)

Läs mer

Minoritetsspråk: Bidrag till minoritetsspråken

Minoritetsspråk:

Uppdaterad 14 april 2016