• Huvudmeny

7 april 2016

Rapport efterlyser förnyad tolkutbildning

Politiska beslut behövs för att förnya den svenska tolkutbildningen. Det framgår i rapporten ”Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval” som publicerats av Tolk- och översättarinstitutet.

”Okvalificerad tolkning innebär risker vid myndighetsutövning och kan leda till felaktiga domslut, missbedömningar inom vården och felaktiga asylbeslut. Detta riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för samhällets institutioner” säger Ingrid Almqvist som är föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet.

Utbildningen behöver förnyas

Dagens tolkutbildningsstruktur härstammar från 1970-talet och behöver förnyas. Å ena sidan är tolkutbildningen som arrangeras av folkbildningen i sin nuvarande form för kort. Å andra sidan utestänger tolkutbildningen som arrangeras av högskolan många studenter på grund av förkunskapskraven, enligt Almqvist.

Få tolkar auktoriseras

Det finns endast 15 utbildningsplatser inom högskolan, vilket leder till att få tolkar auktoriseras – för auktorisation krävs en längre utbildning. Endast 1 055 av Sveriges ca 4 000 tolkar är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Informationsmöte om rapporten

Tolk- och översättarinstitutet arrangerar ett informationsmöte om tolkutbildning i Sverige den 20 april kl. 15.30.

Institutet kommer att

  • presentera den nyutkomna rapporten Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval
  • diskutera ett alternativt upplägg för tolkutbildning jämfört med dagens utbildningsstruktur från 1970-talet
  • presentera utbildnings- och forskningsmiljön vid Tolk- och översättarinstitutet.

Länkar

Rapport: Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägvallänk till annan webbplats

Stockholms universitet: Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval 2016. Informationsmöte 20 aprillänk till annan webbplats

Uppdaterad 07 april 2016