• Huvudmeny

22 mars 2016

Brister i barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk

Insatserna för barn med nationella minoritetsspråk behöver förbättras. Det visar två olika rapporter om de nationella minoriteternas rättigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget lämnar varje år en rapport om minoritetspolitikens utveckling till regeringen. Sametinget lämnar även en särskild rapport om situationen för de samiska språken i Sverige. För 2015 har båda rapporterna fokuserat på barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk i skolan.

Stora skillnader mellan kommunerna

Rapporten Minoritetsspråkens utveckling år 2015 utgår från de tre minoritetspolitiska delområdena diskriminering och utsatthet, inflytande samt språk och kultur och visar att det finns brister inom alla tre områden. Det gäller särskilt kommuner som inte ingår i ett förvaltningsområde. Till exempel saknas ofta särskilda handlingsplaner för att motverka diskriminering och vårdnadshavare till barn med nationella minoritetsspråk ges inte det inflytande de har rätt till. Vad gäller barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk i förskolan finns stora skillnader mellan kommunerna och rättigheterna tolkas på olika sätt.

I rapporten föreslår Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ett antal åtgärder. Det handlar till exempel om att förbättra kunskapen om nationella minoriteter i skolan och att tydliggöra lagstiftning och styrdokument.

Länk

Läs hela rapporten Minoritetspolitikens utveckling år 2015: barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk inom förskola, förskoleklass och skolalänk till annan webbplats

Sametinget vill ha nationella mål för de samiska språken

Även rapporten De samiska språken i Sverige 2015 lyfter fram ett antal brister i skolan vad gäller de samiska språken. Det handlar bland annat om tillgång och kvalitet i modersmålsundervisningen och bristen på tvåspråkig undervisning.

Rapporten listar också fyra åtgärder som kan förbättra situationen för de samiska språken:

  • Ta fram nationella mål för de samiska språken i Sverige
  • Förtydliga barns lagliga rätt till förskola på sitt minoritetsspråk
  • Kartläggning av de samiska språkens situation
  • Särskilda insatser för att utbilda personer som kan undervisa i samiska

Länk

Läs hela rapporten De samiska språken i Sverige 2015länk till annan webbplats

Läs mer

På våra webbsidor om Minoritetsspråk kan du läsa mer om de fem nationella minoritetsspråken och aktuell lagstiftning

Uppdaterad 22 mars 2016