• Huvudmeny

21 mars 2016

”Kommunerna kan absolut bli bättre”

Flerspråkigheten blir en allt större del av samhället som kommunerna måste lära sig hantera. Det säger språkvårdaren Rickard Domeij i en radiointervju apropå att bara en kommun av åtta i Sjuhärad informerar minoriteter om deras språkliga rättigheter på webben.

P4 Sjuhärad på Sveriges Radio har granskat hur kommunerna i Sjuhärad på sina hemsidor informerar de nationella minoriteterna om deras språkliga rättigheter.

Av åtta kommuner är det en som har sådan information på både svenska och respektive minoritetsspråk.

”Jag tycker att det är lite. Kommunerna bör ha information om de språkliga minoriteternas rättigheter på sina hemsidor” säger Rickard Domeij, språkvårdare på Språkrådet, i radioinslaget.

Även Jennie Spetz, utredare vid Språkrådet, medverkar i ett av inslagen om kommunernas informationsbrister:

”Minoritetslagens syfte är att främja och skydda språken. En förutsättning för att språken ska kunna stärkas är att majoritetssamhället, liksom minoritetsspråkstalarna själva, informeras om rättigheterna” kommenterar hon.

Lyssna på inslagen

P4 Sjuhärad: Den dåliga tillgängligheten kan kosta kommunernalänk till annan webbplats

P4 Sjuhärad: Tillgängligheten dålig på kommunernas hemsidorlänk till annan webbplats

Läs mer

På vår hemsida kan du läsa mer om språklagarna och ta del av texten ”Din rätt att använda nationella minoritetsspråk” på svenska och på de nationella minoritetsspråken.

Uppdaterad 21 mars 2016