• Huvudmeny

16 februari 2016

Så många språk finns det i Sverige

Vilka språk talas i Sverige och av hur många? Det är frågor som tas upp i boken Sveriges språk i siffror.

En av de vanligaste frågorna som Språkrådet får från både privatpersoner och myndigheter är hur många som talar olika språk i Sverige. Och frågan är inte så lätt att besvara. Det brukar talas om ett par hundra olika språk i Sverige, men mer exakta siffror saknas eftersom det inte finns någon officiell statistik över hur många talare vart och ett av språken har .

Underlag till beslut

”Hos oss och hos andra myndigheter finns ett stort behov att få en uppfattning av hur språksituationen ser ut i Sverige. Statistik om språk kan behövas som underlag till beslut om till exempel modersmålsundervisning och tolkning”, säger Rickard Domeij som är språkvårdare på Språkrådet och sitter med i redaktionsgruppen för boken ”Sveriges språk i siffror – Vilka språk talas och av hur många”.

Det huvudsakliga syftet med boken är just att göra en uppskattning av antalet modersmålstalare för språken i Sverige i dag. Författare är Mikael Parkvall som är lingvist vid Stockholms universitet. Boken ges ut i ett samarbete mellan Språkrådet och bokförlaget Morfem.

"Viktig uppslagsbok"

”Mikael Parkvall har samlat in befintliga uppgifter och gör utifrån det underbyggda bedömningar av antalet modersmålstalare för de olika språken. Det blir en viktig uppslagsbok”, säger Rickard Domeij.

Förutom siffror och fakta om språksituationen i Sverige innehåller boken även annan information om språk och språklig variation i Sverige genom tiderna. Till exempel finns avsnitt om språkhistoria, dialekter och språkstatistik.

Uppdaterad 13 maj 2016