• Huvudmeny

15 februari 2016

Forskarsymposium om språket på landsbygden

I april anordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket på landsbygden.

Arrangemanget äger rum den 28 april i Göteborg och vänder sig i första hand till doktorander och forskare. Temat för symposiet är språket på landsbygden och under dagen hålls flera föreläsningar i ämnet.

Information

Tid

28 april, klockan 9-17

Plats

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Vallgatan 22

Karta: Hitta till DAGlänk till annan webbplats

Kostnad

350 kronor + moms (lunch och fika ingår)

Anmälan

Via e-post till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se . Ange önskemål om specialkost. Sista anmälningsdag 1 april.

 

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.10 Intraindividuell variation i tid och tur. Margareta Svahn, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

10.30-11.25 Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – förändringar i landskapets språkliga dimension i samband med förändringar av odlingslandskapet. Viktoria Bengtsdotter Katz, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

11.30-12.25 När landsbygdens döttrar övergick till att bruka släktnamn. Sonja Entzenberg, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

12.30-13.30 Lunch

13.45-14.45 Integration på närpesiska – språkbruk och språkkontakt på landsbygden i Svenskfinland. Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet respektive Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.

14.45-15.30 Skånes nya dialektgeografi. Mathias Strandberg, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.

15.45-16.45 Vad Ojs-Thorsten och alla de andra berättar. Reflektioner från fyra decennier av dialektal uppteckningsverksamhet. Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

16.45-17.00 Avslutning

Uppdaterad 16 februari 2016