• Huvudmeny

13 januari 2015

”Vi känner samhörighet kring namn”

Folkbildning och kunskapsspridning engagerar ortnamnsexperten Annette Torensjö som är ny chef på Namnarkivet i Uppsala.

Annette Torensjö

”Det känns fantastiskt spännande. Jag känner väl till institutet och har i min tidigare roll på Lantmäteriet samarbetat med Namnarkivet. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna som har djup kunskap, vara med och utveckla verksamheten”, säger Annette Torensjö och fortsätter:

”Namn är något som de allra flesta kan känna samhörighet kring och som går rakt in i människors hjärta och mage. Som ditt eget personnamn, ett släktnamn eller ortnamnen som ger oss ett kulturellt sammanhang.”

Lång erfarenhet av ortnamn

Annette Torensjö har arbetat med frågor som rör ortnamn sedan 1987 och varit chef över Lantmäteriets ortnamnsverksamhet i nästan femton år. På Lantmäteriet har hon haft en roll som beslutsfattare i namnfrågor. På Namnarkivet vid Institutet för språk och folkminnen handlar det nu istället om rådgivning och grundforskning.

”Jag går in med en ödmjuk inställning. Ortnamnsdelen är så klart bekant för mig och där kan jag bidra med mycket sakkunskap. När det gäller personnamn och övriga namn behöver jag lära mig mer.”

Annette Torensjö är även aktiv inom FN:s expertgrupp för ortnamn och ordförande i arbetsgruppen om ortnamn som immateriellt kulturarv.

Vill vara till nytta för allmänheten

Att jobba med kunskapsspridning är en viktig fråga för Annette Torensjö och hon poängterar att myndigheter ska vara till nytta för allmänheten.

”Som statlig myndighet är vi ju inte till för oss själva utan ska sprida kunskap ut i samhället. Jag gillar folkbildning och märker att det finns ett starkt intresse hos människor att lära sig mer om frågor som rör namn och inte bara se namnen som etiketter.”

Hon nämner bland annat radio som ett sätt att nå ut och har själv regelbundet varit med i P4 Gävleborg som ortnamnsexpert och svarat på lyssnarnas frågor.

”Det började som ett experiment för åtta år sedan och vi fick så positiva reaktioner att vi fortsatte. Radio är ett fantastiskt sätt att sprida kunskap, och återkopplingen från lyssnarna är direkt.”

Samarbete viktigt

Samarbete med andra myndigheter är också något hon lyfter fram som en viktig del i arbetet. Till exempel med Skatteverket när det gäller nya personnamn och självklart Lantmäteriet när det handlar om ortnamn.

”Annette har under sina år på Lantmäteriet stärkt och gett ortnamnsverksamheten en tydlig ställning inom den annars mycket tekniktunga myndigheten och hon har aktivt arbetat med samverkan och kunskapsutbyte med andra myndigheter. Jag är mycket glad att hon nu valt att jobba hos oss”, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

Uppdaterad 13 maj 2016