• Huvudmeny

21 december 2015

Nytt nummer av Språk i Norden

Årets utgåva av tidskriften Språk i Norden handlar om den nordiska språkdeklarationen. Artiklarna är baserade på föredragen från det Nordiska språkmötet i Stockholm 2014 då Språkrådet stod som värd.

Temat för mötet var den nordiska språkdeklarationen. Den redogör för nordbors språkliga rättigheter och sätter upp konkreta mål som den nordiska språkpolitiken bör sträva efter. I två dagar belystes språkdeklarationen från olika håll i en rad föredrag och diskussioner.

I tidskriften Språk i Norden 2015, som ges ut av de nordiska språknämnderna, beskriver bland annat Olle Josephson tankarna bakom den nordiska språkdeklarationen, Lena Ekberg diskuterar flerspråkigheten och det nordiska språksamarbetet och Birgitta Agazzi undrar hur det ska bli ordning på det nordiska språksamarbetet.

Ladda ner Språk i Norden 2015länk till annan webbplats

Uppdaterad 21 december 2015