• Huvudmeny

18 december 2015

Metoder för sociolingvistik i ny lärobok

Man lär sig mest om hur språk och samhälle hänger samman genom att själv utföra egna undersökningar. Det menar författarna till ”Sociolingvistik i praktiken” där både institutets Lena Lind Palicki och Jenny Nilsson medverkar.

Sociolingvistik, den språkvetenskapliga gren som studerar sambandet mellan språk och samhälle, bygger i regel på empiriska studier. I ”Sociolingvistik i praktiken” (Studentlitteratur 2015) visar språkforskare, utifrån sina egna undersökningar, hur sociolingvistik kan bedrivas: Vilka forskningsfrågor ställer man? Vilka metoder finns för datainsamling och analys? Målet är att inspirera läsaren till egna under­sökningar av det omgivande språket – i matbutiken, i sms eller runt köksbordet.

Kan blottlägga samhällsstrukturer

I boken medverkar svenska forskare med intresseområden som dialektgeografi, samtalsanalys och folklingvistik. Språkrådets forskare Lena Lind Palicki bidrar med ett kapitel om diskursanalys, där hon utifrån sin avhandling ”Normaliserade föräldrar” (2010) visar hur man genom språkanalyser kan studera och blottlägga samhällets strukturer, normer och värderingar.

Boken riktar sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå i språkämnen och lärarutbildning. Den är tänkt som kompletterande lärobok i sociolingvistik och metodkurser samt i uppsats­­arbete. För varje område ges läsaren möjlighet att fördjupa sig genom lästips, övnings­uppgifter och förslag till uppsatsämnen.

Läs mer om boken

Studentlitteratur: Sociolingvistik i praktikenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 14 januari 2016