• Huvudmeny

1 juli 2015

Ändringar i modersmålsundervisning

Från och med juli gäller två stora ändringar i modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

En elev som tillhör en nationell minoritet har nu rätt att få modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk trots att elevens vårdnadshavare inte har språket som modersmål, vilket tidigare krävdes.

Samtidigt tas kravet bort om att eleven ska ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket.

Ändringen gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Regeringens beslut om ändringar i skollagen börjar gälla 1 juli 2015.

Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

Uppdaterad 01 juli 2015