• Huvudmeny

28 april 2015

Från Gullmarn till Härnäset­ – ny bok om ortnamnen i Lysekils kommun

Vad betyder namnet Gullmarn egentligen? Och vad har Härön med den medeltida ledungsorganisationen att göra? Detta är några av de frågor som besvaras i boken Ortnamnen i Stångenäs härad.

Bokomslag.

Det naturområde som i dag är Lysekils kommun är i fokus i den nya boken Ortnamnen i Stångenäs, från Institutet för språk och folkminnen. Boken innehåller namn på allt det som inte är bebyggelse, som sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, åkrar och ängar. Namnen berättar om den lilla människan - hur man levde och brukade jorden, hur man fiskade och var man lät djuren beta.

Boken bygger till stor del på ett unikt arkivmaterial som finns insamlat på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), en del av Institutet för språk och folkminnen. Boken innehåller även ett stort antal dialektala ord liksom personnamn och kulturhistoriska upplysningar.

Ortnamnen i Stångenäs är den senaste boken i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som behandlar ortnamnen i före detta Göteborgs och Bohus län. Serien vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn, språkvetare, arkeologer, bohusläningar, turister, turistorganisationer, hembygdsföreningar och skolor.

Kontakt

Maria Löfdahl
E-post: maria.lofdahl@sprakochfolkminnen.se
Tel: 031-10 75 34

Beställ boken

Beställning av recensionsexemplar:
E-post: dag@sprakochfolkminnen.se
Tel: 031-10 75 30

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 28 april 2015