• Huvudmeny

13 april 2015

TNC behåller sina anslag även 2016

Efter en tid av osäkerhet kring organisationens finansiering kunde Terminologicentrum (TNC) i fredags glädjas åt regeringens besked om fortsatta anslag.

Debatten har gått varm sedan regeringens budgetförslaget i höstas att sänka TNC:s anslag med 4 miljoner kronor per år, vilket rimligen skulle leda till en nedläggning av organisationen. Som reaktion på detta har stöd för terminologiarbete i allmänhet och för TNC i synnerhet ramlat in från alla håll och kanter. Möjligen fick diskussionerna genomslag, eftersom Mikael Damberg (S) som svar på en interpellationlänk till annan webbplats från Bengt Eliasson (FP) i fredags gav beskedet att anslagen till TNC kommer att vara desamma även under 2016.

Trots detta står TNC inför en oviss framtid. I en debattlänk till annan webbplats i Riksdagshuset diskuterade partierna i fredags terminologifältets framtida utveckling. Regeringen yrkar på en granskning av TNC och terminologifältet med ambitionen att förbättra verksamheten. Regeringen vill som ett första steg undersöka samarbete och samordning kring myndigheter terminologiarbete. Enligt språklagen är myndigheter skyldiga att stärka det svenska språket just genom att ta fram terminolgi på det egna området – något minskade anslag för termverksamhet förstås går stick i stäv med.

Bengt Eliasson tryckte i stället på vikten av TNC:s självständighet och terminologiarbetets användningsområden. Som exempel på det senare nämnde han sjukvård och utbildning och hur en enhetlig terminologi är avgörande för kvaliteten på verksamheterna inom dessa fält.

Läs mer

Uppdaterad 13 april 2015