• Huvudmeny

19.12.2014

Rapport om förvaltningskommunernas finskspråkiga information

Språkrådets senaste rapport handlar om den finskspråkiga informationen på webbplatserna hos de kommuner  som ingår i förvaltningsområdet för finska.

De flesta kommunerna informerar om förskola och äldreomsorg, men det finns kommuner som inte alls informerar på finska.

Under hösten 2014, då rapporten skrevs, ingick 52 kommuner i förvaltningsområdet för finska. Av de här 52 kommunerna hade 6 kommuner endast en sida på finska eller ingen finskspråkig information alls. Det är dock glädjande att mängden finskspråkig information har ökat jämfört med år 2004 då den första liknande undersökningen gjordes.

Kommunerna informerar oftast om förskola och äldreomsorg, vilket nog kan förklaras med att de här tjänsterna har en särställning enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Nästan 83 procent av kommunerna informerar om förskola och äldreomsorg på sina webbplatser.

Det har blivit vanligare att kommuner använder olika automatiska översättningsprogram på sina webbplatser. Av undersökningens 52 kommuner hade 33 ett översättningsprogram på sin webbplats.

Rapporten har skrivits av Miina Salokannas som gjorde sin praktik på Språkrådet under hösten 2014. Salokannas rapport handlar om mängden finskspråkig information på kommunernas webbplatser: hur många olika ämnesområden, som till exempel förskola, äldreomsorg, grundskola och socialtjänsten) kommunerna informerar om. Salokannas har inte granskat den språkliga kvaliteten av informationen.

Rapporten publiceras i januari 2015 även på svenska.

Läs rapporten Sama suomeksi? – suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoillaPDF (pdf, 1 MB).


Uppdaterad 19 december 2014