• Huvudmeny

12 december 2014

Därför heter stormen Alexander

På fredagen drog stormen Alexander in över Sverige. Namnet på ovädret är hämtat från dagens namn i almanackan.

Under senare år har flera stormar och andra oväder fått egna personnamn, till exempel Gudrun (2005), Per (2007) och Sven (2013). Dessa namn har fått stort genomslag och använts flitigt i rubriker och väderinformation. Under luciahelgen väntas ett större oväder dra in över Sverige och SMHI har döpt stormen till Alexander. Namnet är hämtat efter fredagens namn i almanackan.

Vanligt att namnge händelser

I namnforskningen finns namn på oväder och andra naturfenomen i kategorin övriga namn, alltså namn som inte är namn på personer eller geografiska platser.

”Vi namnger saker och företeelser som vi har ett behov av att identifiera. Det är smidigare att använda ett namn än siffror eller beskrivningar när man ska prata om något”, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala.

Att namnge vissa oväder och andra händelser är inte något nytt.

”Det har nog alltid funnits men inte varit lika många som känt till det, namnet har varit mer lokalt. I dagens samhälle sprids information snabbare och något sådant som ett namn på en storm får mer officiell status”.

Populärt med personnamn

SMHI uppger på sin hemsida att de tidigare oftast benämnt stormar efter det datum eller den veckodag de inträffat, eller det område som drabbats. Att använda personnamn började de med först under förra året.

"Det ligger nära till hands att använda personnamn, det gör vi även ofta när vi namnger fartyg och djur. Många personnamn är dessutom internationella och fungerar på många olika språk och det kan vara smidigt i ett sådant här sammanhang", säger Katharina Leibring.

Läs mer

Namn: Övriga namn

Dagens namn i almanackan: Alexander

Fakta: Namn på stormar

Det finns en lång tradition att namnge tropiska cykloner. Man utgår då från fastställda namnlistor från National Hurricane Center och World Meteorological Organization.

Sedan mitten av 1990-talet namnger norska vädertjänsten särskilt svåra oväder. År 2013 följde danska vädertjänsten efter.

Sedan 2013 ger även SMHI personnamn till svenska stormar. Har norska eller danska vädertjänsten namngett ett oväder använder SMHI samma namn. Om så inte är fallet ger SMHI stormen ett namn genom att välja något av ovädersdagens namn enligt almanackan.

Källa: smhi.se

Läs mer

smhi.se: Vem namnger stormarlänk till annan webbplats

Uppdaterad 15 december 2014