• Huvudmeny

5.9.2014

Rapport om hur minoritetslagen efterlevs

Sverigefinländarnas delegation har gett ut en rapport om hur minoritetslagen har efterlevts inom olika områden i samhället under den gångna mandatperioden.

I rapporten, ”Continued lack of initiatives in the implementation of minority rights in Sweden”, konstateras det att trots att Europarådet flera gånger kritiserat minoritetspolitiken i Sverige, har de nationella minoriteternas och minoritetsspråkens rättigheter inte efterlevts på det sätt som minoritetslagen anger.

Endast ett fåtal av de kommuner som inte tillhör förvaltningsområdena för finska språket uppfyller lagens krav på grundskydd för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Av rapporten framgår att barnen ofta inte får förskoleundervisning eller modersmålsundervisning i skolan trots att de har rätt till det enligt minoritetsspråklagen.

I rapporten kritiseras också regeringen och de statliga myndigheterna för att ha nonchalerat samrådet med företrädare för de nationella minoriteterna i frågor om de nationella minoritetsspråken. Som slutsats uppmanar rapporten regeringen att införa sanktioner mot dem som inte efterlever lagen.

Rapporten kan läsas hos Sverigefinländarnas delegationlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 29 oktober 2014