• Huvudmeny

3 oktober 2014

Hjälp oss att dokumentera barnidrotten

Varför ska barn idrotta? Hur engagerar sig föräldrar och tränare? Är toppning av laget bra eller dåligt? Besvara vår webbenkät och hjälp oss att dokumentera barnidrotten.

Varje vecka deltar hundratusentals barn i organiserade idrottsaktiviteter. De ingår i ett föreningsliv som inte skulle vara möjligt utan ideella arbetsinsatser och engagemang från både ledare och föräldrar.

Med projektet Barnidrott vill vi öka kunskapen om barnidrottens utförande idag och undersöka de bakomliggande drivkrafterna hos de vuxna som engagerar sig.

För att dokumentera detta använder vi oss bland annat av en webbenkät som vänder sig till dig som är tränare eller förälder. Svara på frågorna och hjälp oss att dokumentera barnidrotten!

Länkar

Uppdaterad 10 februari 2015