• Huvudmeny

22 juli 2014

Modersmålet – en språkundervisning i marginalen

I en ny rapport från Språkrådet presenteras resultatet av fyra undersökningar om modersmålsämnet som Språkrådet genomfört under åren 2011–2013.

Rapporten, ”Debatterad och marginaliserad – perspektiv på modersmålsundervisningen”, innehåller en genomgång av de mål som formulerats för modersmålsämnet i kursplanerna och hur dessa mål förändrats över tid. I en annan undersökning har vi ställt frågor till föräldrar (och till viss del elever) om deras syn på modersmålsundervisningens nytta och syften i dag.

Rapportens syfte är att belysa modersmålsämnet ur ett ideologiskt perspektiv men också att tydliggöra modersmålsundervisningens betydelse som språkpolitisk fråga, med utgångspunkt i språklagen.

Skolämnet modersmål har diskuterats och kritiserats från olika håll sedan det infördes som eget ämne i slutet av 1970-talet. Trots att forskare under decennier fört fram modersmålets positiva betydelse för flerspråkiga elever, har ämnet fortfarande en marginaliserad ställning. I Språkrådets rapport förs en diskussion om klyftan mellan den positiva retorik som förs om modersmålsämnet och den undanskymda praktik som ämnet utgör ute i skolorna. Hur ska man förstå klyftan och varför finns den kvar?


Uppdaterad 22 juli 2014